Particulieren

You Are Currently Here:Home > Particulieren
Particulieren2021-08-28T06:55:21+00:00

Al heb of krijg je op jonge leeftijd een chronische aandoening dan leer je daarmee te leven. Je weet niet beter, zo word het gezegd en dat klopt. Totdat je wel beter weet! En dat is pas op school, niet eens in de eerste groep, word je bewust dat je anders bent. Meestal groei je thuis in onbevangenheid op en maakt het bijvoorbeeld geen verschil dat je in een rolstoel zit. Voor een groot deel heeft je omgeving, je familie, kleuterschool al een betekenis aan bijvoorbeeld jouw chronische aandoening gegeven en dat neem je onbewust over. Het is gewoon zoals het is. Afhankelijk van de betekenis die eraan gegeven is bepaald dat mede jouw ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Op school ga je altijd je op één of ander manier verhouden tot die ander. Daar heb je geen aandoening voor nodig. Voel je je onveilig, heb je het idee dat je niet oké bent? Dan ben je kwetsbaar. Dan ga je “zelf” ook aan gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld “gepest worden” of “onzeker over je uiterlijk” betekenis geven. Vanuit die betekenis ontstaan ook de overtuigingen hoe jij tot die ander verhoudt. Dat is logisch, je wilt het begrijpen, een plek geven. Afhankelijk van de overtuiging kan dat jou minder weerbaar en zelfredzaam maken.

Wij van JOUW IDENTITEIT gunnen iedereen een zo lang mogelijk leven in onbevangenheid. Aangezien iedere situatie weer anders is bieden wij 3 verschillende groepstrainingen en los of aanvullend coaching aan voor volwassenen. Voor degene die behoefte hebben aan om getraind te worden in hun denken om zichzelf flexibel aan te kunnen passen bieden wij het Autobiografisch Schrijven aan. Dit maakt dat je vrijer in het leven staat en meer keuzes in het leven hebt.

AANMELDEN TRAINING

PARTICULIEREN

face-to-face-icon

Labeling & Identiteit

Wat is de impact van gelabeld worden? In deze training beleef je wat het labelen betekent. Je leert over iets over het label zelf en vanuit de geschiedenis van het handboek voor de psychiatrie. Hoe je om moet gaan stigma’s, en word je bewust van de communicatieverschillen van mens tot mens of van mens tot label.

share-and-collaborate-icon

Rehabiliterend Schrijven

Wil je meer inzicht over jouw handelswijze en uitkomsten? Met het autobiografisch schrijven, schrijf 2x in (non)fiction jouw levensverhalen. De fictie is bedoeld voor meer grip en regie op jouw identiteitsvorming. Werkend vanuit een groep ontstaan er meer ideeën en mogelijkheden.

rewatch-lessons-icon

Identiteit & Cultuur

Lukt het jou om aansluiting te vinden in het nieuwe land? Heb je moeite met de taal, cultuur en gewoontes van de Nederlanders of juist niet? Ontmoet landgenoten die hun draai wel/niet gevonden hebben. Middels thema’s geven wij meer inzicht en begeleiden het onderlinge hulp- & leerproces!

Individuele begeleiding

Jouw levensloop kan veel verwarring geven over wie je nu bent. Je hebt dingen meegemaakt, of je nu gepest ben, een handicap hebt of een psychische label gekregen hebt. In hoeverre identificeer jezelf daarmee? Hoe verhoudt je nu met anderen, je omgeving, jezelf in relatie tot je verleden? Kan je zijn, wie je wilt zijn? Dit coaching traject zal je meer zelfinzicht geven hoe ontwikkeling is verlopen en het verschil ervaren hoe jij hier meer de regie over krijgt.

AANMELDEN TRAINING / COACHING

LABELING & IDENTITEIT

 1. Met deze groepstraining word er kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn bij:
 • Labelingstraject voor (psychiatrische) aandoeningen zoals autisme & ADHD.
 • Omgaan met een toekenning van een label.

In 2 avonden word de training gegeven voor volwassenen. Deze is gericht op label(s) van je kind(eren) of jezelf. Je erkend wel dat er problemen zijn maar dat dit een normaal zelfstandig functioneren niet in de weg hoeft te zitten. In het eerste dagdeel word de theorie behandeld met de volgende onderwerpen:

 1. De evolutie van het labelen
 2. Problemen versus symptomen
 3. De blackbox van een label
 4. Voorwaarden voor een positieve ontwikkeling met een label
 5. De negatieve ontwikkelingen bij ontbreken van die voorwaarden.
 6. De stigma’s –> zelf-, omgevings- en professionele stigma’s
 7. Het tweede dagdeel is praktijk gericht:
 8. Praktijkvoorbeelden “herkennen van de situaties”
 9. Assertiviteit
 10. Instanties voor aanvullend onderzoek aanpak problemen

Zodra er voldoende aanmeldingen informeren we jou hierover en delen wij de trainingsdata’s. De trainingsduur is 12 uur, exclusief huiswerktijd.
Kosten € 175,-.

AANMELDEN TRAINING

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

Met deze training breng je levensgeschiedenis in beeld. In deze training krijg je veel huiswerk. Je gaat veel schrijven en daarin helpen we jou om een goed overzicht over jouw levensloop te krijgen.

Is je verhaal af? Dan word per les 2 levensverhalen behandeld. Alvorens het verhaal vertelt word krijgen de luisteraars instructies waar ze op kunnen letten en wat ze kunnen noteren. Na ieder levensverhaal volgt een groepsreflectie. Dit is een spannend moment waar je inzichten worden aangevuld en je handvaten krijgt om in de toekomst meer bewuste keuzes te kunnen maken.

Nogmaals gaan we het levensverhaal schrijven maar nu met de integratie van de nieuwe kennis. Met een nieuwe blik op het verleden ga je een nieuwe invulling geven aan je levensverhaal en jouw toekomst. Door dit al schrijvend te doen train je jouw vaardigheid waarbij:

 1. Oorzaak –> gevolg in beeld hebt
 2. De relatie overzien in gemoedstoestand – betekenis – overtuigingen
 3. Je bewuste keuzes kan maken om je toekomst vorm te geven

Zodra er voldoende aanmeldingen informeren we jou hierover en delen wij de trainingsdata’s. De trainingsduur is 12 uur, exclusief huiswerktijd.
Kosten € 175,-.

AANMELDEN TRAINING

IDENTITEIT & CULTUUR

Of jij of je ouders van oorsprong uit een ander land komen je hebt te maken met een dubbele cultuur. Het heeft jouw leven verrijkt al hoeft dat niet altijd zo te voelen. Wanneer je onvoldoende verbonden voelt met de plek waar je nu woont en je wilt daar meer inzicht in krijgen en handvaten om je leven meer vorm te geven dan kan deze training iets voor jou zijn.

Overigens geldt deze training ook voor de geboren en getogen Nederlanders. Je bent nieuwsgierig / geïnteresseerd in die nieuwkomers die ook een andere cultuur in zich meedragen. Je zorgt voor een mooie wisselwerking tussen culturen.

Wanneer je in meer of mindere mate afstand voelt ten opzichte van die andere cultuur. Je voelt je gediscrimineerd en wilt daar handvaten voor hoe je daar mee moet omgaan. Misschien zou je jouw netwerk willen vergroten met Nederlanders of mensen uit een andere cultuur.

Subculturen. Los van mensen uit andere landen zijn er ook subculturen. Bijvoorbeeld voor mensen met een psychiatrische aandoening of lichamelijke handicap worstel je met jezelf. Wie ben ik, hoe verhoud ik mij tot die ander en wat is mijn maatschappelijke rol. Vragen en ontdekkingen die in deze training zal ervaren.

Zodra er voldoende aanmeldingen informeren we jou hierover en delen wij de trainingsdata’s. De trainingsduur is 12 uur, exclusief huiswerktijd.
Kosten € 175,-.

AANMELDEN TRAINING

COACHING

Jouw levensloop kan verwarring geven over wie je nu bent. Je hebt dingen meegemaakt, of je nu gepest ben, een handicap hebt of een psychische label gekregen hebt. In hoeverre identificeer jezelf daarmee? Hoe verhoudt je nu met anderen, je omgeving, jezelf in relatie tot je verleden? Kan je zijn, wie je wilt zijn? Je hebt behoefte aan vaste grond onder je voeten. Onafhankelijk van anderen je eigen identiteit vorm geven en ontwikkeling bepalen. Met dit coachingstraject word je getraind om minder afhankelijk te zijn van “wat anderen van jou vinden”, jouw “EIGEN WAARDEN” dient de basis van je leven te zijn. Jij bent je eigen instrument voor jouw veranderingen. Door deze coaching zal je zelfvertrouwen toenemen en naar eigen inzicht je leven vormgeven. Natuurlijk krijg je nog wel met tegenslagen te maken, maar je zal dan wel meer overzicht hebben op jou situatie en bewuste keuzes kunnen maken hoe je daar mee omgaat.

AANMELDEN COACHING

Kijk naar wat je “kan” in het leven, je zal dan steeds “meer kunnen”!

Kijk naar wat jou “beperkt” in het leven, het zal jou steeds “meer beperken”.

VIDEO’S & BLOGS

DEEL JOUW INZICHTEN & KANSEN

Wij van JOUW IDENTITEIT willen dat jij jouw inzichten vergroot. Wij hebben daarom een selectie video’s van You-tube geplukt die jou meer inzichten geven. Daarnaast worden er ook geschreven blog’s gepubliceerd. Particulieren die een verhaal hebben of professionals die hun verhalen/expertise willen delen nodigen wij uit om een bijdrage te leveren op deze website. Dat kan zowel middels een video als een geschreven blog. Wij kijken uit naar jouw verhaal.

Indienen video/blog

Meest gelezen bekeken

MEER BLOGS & VIDEO’S

Meest recent geplaatst

MEER BLOGS & VIDEO’S

Ga naar de bovenkant