Er blijkt een keerzijde te zijn bij aandoeningen. Trauma zijn heftige gebeurtenissen uit het verleden waarvan 85% daar prima van herstellen, hoe ernstig de gebeurtenis ook is. Kwaliteit van leven kan zelfs toenemen, zonder de ellende te willen bagatelliseren. In deze video word hier uitleg over gegeven en de verwijzingen komen uit grootschalig wereldwijd onderzoek. Van recent de jaren negentig maar ook van de jaren dertig van de vorige eeuw.