De labeltjesfuik

Geen label? Het is opvallend hoe tegenwoordig de psychiatrische stoornissen