In deze video vertellen een aantal vrouwen over hun autisme. Een prachtige documentatie over een aantal vrouwen en waar zij gedurende leven tegenaan liepen en wat dat met hun gedaan heeft.

Autisme, het klassieke autisme komt 1 op de 3300 mensen voor. Maar door uitbreiding van de definitie zijn het er momenteel 1 op de 110 mannen, van die 110 is 1/4 deel vrouw, laten we dit het “nieuwe autisme” noemen. Allemaal verwijzen ze naar het DSM handboek waarin alle psychiatrische stoornissen staan vermeld zoals schizofrenie, borderline en dus ook autisme.

In mijn beleving hebben de vrouwen in deze reportage geen psychiatrische stoornis. Het bevreemd mij dat wanneer je veel positieve dingen uit je stoornis kan halen, is het voor mij de vraag in hoeverre er dan toch sprake is van een psychiatrische stoornis. Het probleem word teveel bij het individu gelegd, terwijl het bij autisme en ADHD het veel meer een maatschappelijk probleem zou moeten zijn.

Wanneer problemen aan het oppervlakte komen dient tegenwoordig iemand gediagnosticeerd te worden. Na diagnose en toegewezen label word er hulp geboden. Hoe anders was dat in de jaren tachtig. Van probleem naar oplossing. Nu is het van probleem naar label. Een label is veel omvattender en verwijzend naar het DSM handboek. Je hebt dan dus gelijk een psychiatrische stoornis. Dat vind ik nogal heftig. Bovendien leidt dat bij sommige scholen ook tot (sociale) uitsluiting omdat je een risico vormt op de schoolprestaties en daarmee het inkomen van de opleiding.

Wanneer je persoonlijke leven in het groen of blauw plaats vind, in hoeverre kan je dan nog spreken over een psychiatrische stoornis. En hoe zou het zijn vergaan met degene in het oranje als die de juiste ondersteuning had gekregen? Autisten hebben vaak een andere leermethodiek nodig en er zijn scholen die daar ook rekening mee houden. Als je meer vanuit je gevoel leert, dan heb je meer tijd nodig om in dat gevoel te komen. De meeste leerlingen zijn met 5 opdrachten vrij snel klaar, terwijl een autist nog bezig is om het gevoel erin te ontwikkelen. Als die persoon 1 opdracht meekrijgt zou dat mogelijkerwijs gelijkwaardiger kunnen zijn

Deze tekst is een opinie. Jullie commentaar is van harte welkom.

VRAGEN
1. Is autisme per definitie een psychiatrische stoornis?
2. Zou er een onderscheidt gemaakt moeten worden tussen het klassieke en het nieuwe autisme?
3. Is het nieuwe autisme een individueel of maatschappelijk probleem?
4. Wanneer het nieuwe autisme als een maatschappelijk probleem gezien zou worden. Welke maatschappelijke oplossingen zou onderzoek gedaan moeten worden?