Jouw Identiteit Home2023-07-08T09:56:20+00:00
tutor-photo-header

UPSIDE OF LIFE

JOUW IDENTITEIT

Wie ben je, hoe verhoud je tot de ander en wat is bepalend hoe jij je toekomst vormgeeft?

Heb je behoefte om ondanks alles wat je meegemaakt hebt meer grip te krijgen op je eigen ontwikkeling?  JOUW IDENTITEIT baseert zijn kennis niet op klinische trauma onderzoeken maar op holistische onderzoeken van mensen die heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Daaruit blijkt dat in de meeste gevallen je niet in het trauma hoeft te graven, maar dat er andere vaardigheden nodig zijn om je toekomst naar eigen inzicht vorm te kunnen geven. Ook als er wel meer aan de hand is hoeft er ook niet diep gegraven te worden. Het heeft wel duiding nodig om tot betekenis van de gebeurtenis te komen. Betekenissen zijn de fundamenten waarop jij jouw eigen waarden en jouw toekomst vorm geeft.

PARTICULIEREN

face-to-face-icon

Labeling & Identiteit

Wat is de impact van gelabeld worden? In deze training beleef je wat het labelen betekent. Je leert over iets over het label zelf en vanuit de geschiedenis van het handboek voor de psychiatrie. Hoe je om moet gaan stigma’s, en word je bewust van de communicatieverschillen van mens tot mens of van mens tot label.

share-and-collaborate-icon

Rehabiliterend Schrijven

Wil je meer inzicht over jouw handelswijze en uitkomsten? Met het autobiografisch schrijven, schrijf 2x in (non)fiction jouw levensverhalen. De fictie is bedoeld voor meer grip en regie op jouw identiteitsvorming. Werkend vanuit een groep ontstaan er meer ideeën en mogelijkheden.

rewatch-lessons-icon

Identiteit & Cultuur

Lukt het jou om aansluiting te vinden in het nieuwe land? Heb je moeite met de taal, cultuur en gewoontes van de Nederlanders of juist niet? Ontmoet landgenoten die hun draai wel/niet gevonden hebben. Middels thema’s geven wij meer inzicht en begeleiden het onderlinge hulp- & leerproces!

Coaching

Jouw levensloop kan veel verwarring geven over wie je nu bent. Je hebt dingen meegemaakt, of je nu gepest ben, een handicap hebt of een psychische label gekregen hebt. In hoeverre identificeer jezelf daarmee? Hoe verhoudt je nu met anderen, je omgeving, jezelf in relatie tot je verleden? Kan je zijn, wie je wilt zijn? In het coachingstraject word middels de positieve gezondheidstest in kaart gebracht hoe je in 6 levensgebieden functioneert. De regie ligt bij de client welk levensgebied en op welke vraag wil je graag verder ontwikkelen.

MEER INFORMATIE

ORGANISATIE

Gemeenten & onderwijsinstellingen zijn de eerste partijen waar aangeklopt word voor problemen. Problemen die aan het individu toegekend worden, maar soms ook een meer maatschappelijk probleem dan een individuele. Labelen betekent vaak het ontnemen van iemands onbevangenheid. Waar vroeger nog normen voor een psychiatrische stoornis waren zijn deze sinds de jaren 80 uit het DSM handboek erg afgezwakt. Oorspronkelijk kunnen mensen met een psychiatrische aandoening zoals ADHD en autisme niet zonder hulp overleven.

Is het dan wel legitiem om deze zware labels op te plakken bij mensen die wel voldoende zelfredzaam zijn? Ook de nadelige bijeffecten mogen niet onderschat worden, zoals mogelijke uitsluiting voor het voortgezet onderwijs en de opgelegde beperkingen door het stigma’s die het label met zich meebrengt! Samen met uw gemeente & onderwijs instellingen willen wij op zoek gaan naar een andere aanpak/aanbod om antwoorden te vinden voor de maatschappelijke problemen van individuele burgers/leerlingen.

Wij bieden u kennis en inzicht door op deze website u beter te informeren en via onze voorlichtingsprogramma, zodat u een meer effectieve hulp en ontwikkelingskansen kan bieden aan uw burgers/leerlingen.

MEER INFORMATIE

JOUW EXPERTISE / JOUW BIJDRAGE

Jouw bijdrage

JOUW IDENTITEIT wil een zo breed mogelijk palet aan expertise in huis hebben om cliënten precies die specialisme te kunnen geven die zij nodig hebben. Jullie als coaches hebben die expertise. Meestal zijn jullie ervaringsdeskundige en hebben jullie om te overleven unieke kennis en inzichten opgedaan. Met een opleiding heb je gezocht naar aanvulling om voorbij je eigen projecties cliënten te kunnen begeleiden.

Wanneer het label geen ernst heeft, zou het label vanwege de nadelige bijeffecten, niet gediagnosticeerd mogen worden. Iedereen zou in onbevangenheid en daarmee in meer vrijheid zich moeten kunnen ontwikkelen. Wij willen dat instellingen zoals gemeenten en onderwijs alternatieve hulp kan bieden. Gericht op de specifieke problemen, zonder dat die problemen als symptomen van een psychiatrische stoornis geoormerkt worden. Wij zijn benieuwd naar jouw expertise.

Is de label eenmaal gegeven, dan hebben cliënten begeleiding nodig om binnen het label hun onbevangenheid weer te vinden zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het label kan dan mogelijk ook als kracht ingezet worden. Maar alles valt of staat met de betekenis die aan het label gegeven word.

Bent u in staat om zonder de labels een oplossing voor het oorspronkelijke probleem te vinden? Voor problemen zijn er oplossingen, voor symptomen & labels geldt een generalistische aanpak. Terwijl die generalistische aanpak weinig oog heeft voor het specifieke probleem. Wij willen graag in contact komen met professionals die bottom up naar de client kijkt, niet vanuit het label, en vandaar uit een behandelingstraject in gang zet. Voel je welkom om je bij JOUW IDENTITEIT aan te sluiten.

MEER INFORMATIE

Kijk naar wat je “kan” in het leven, je zal dan steeds “meer kunnen”!

Kijk naar wat jou “beperkt” in het leven, het zal jou steeds “meer beperken”.

VIDEO’S & BLOGS

DEEL JOUW INZICHTEN & KANSEN

Wij van JOUW IDENTITEIT willen dat jij jouw inzichten vergroot. Wij hebben daarom een selectie video’s van You-tube geplukt die jou meer inzichten geven. Daarnaast worden er ook geschreven blog’s gepubliceerd. Particulieren die een verhaal hebben of professionals die hun verhalen/expertise willen delen nodigen wij uit om een bijdrage te leveren op deze website. Dat kan zowel middels een video als een geschreven blog. Wij kijken uit naar jouw verhaal.

Indienen video/blog

Meest gelezen bekeken

MEER BLOGS & VIDEO’S

Meest recent geplaatst

MEER BLOGS & VIDEO’S
my-story-tutor-photo

Ons verhaal

Wij, Gerard & Shiva, hebben ieder een hele andere achtergrond. Qua labels hadden we zelf of door de samenleving een kerstboom ermee vol kunnen hangen. Wij zijn beide zonder labels opgegroeid en hebben dus in alle onbevangenheid de kerstboom zelf kunnen versieren. Wel zijn we ons bewust en ook op latere leeftijd ervaren wat het labelen met onze identiteit gedaan zou kunnen hebben. Om meer onbevangen te leven, je autonomie kan behouden en jouw eigen ontwikkelingen te kunnen bepalen, hebben wij deze website opgezet.

Lees meer over ons

Ons verhaal

Wij, Gerard & Shiva, hebben ieder een hele andere achtergrond. Qua labels hadden we zelf of door de samenleving een kerstboom ermee vol kunnen hangen. Wij zijn beide zonder labels opgegroeid en hebben dus in alle onbevangenheid de kerstboom zelf kunnen versieren. Wel zijn we ons bewust en ook op latere leeftijd ervaren wat het labelen met onze identiteit gedaan zou kunnen hebben. Om meer onbevangen te leven, je autonomie kan behouden en jouw eigen ontwikkelingen te kunnen bepalen, hebben wij deze website opgezet.

Lees meer over ons
my-story-tutor-photo

Ga naar de bovenkant