Jouw Identiteit Home2021-12-03T08:52:57+00:00
tutor-photo-header

UPSIDE OF LIFE

JOUW IDENTITEIT

Je komt onbevangen ter wereld. Het leven krijgt zijn beloop en vervolgens wijkt je prestaties of gedrag af van de norm. Je krijgt een label en daarmee verlies je jouw onbevangenheid. Niemand heeft overzicht wat dit voor jou betekent, hoe jij en anderen hiermee moeten omgaan. Iedereen lijkt het beste met jou voor te hebben. Maar voel jij je nog wel voldoende gezien en erkend? Het label geeft eerst erkenning en dat voelt fijn. Maar dan… kan het een flinke aanslag zijn op jouw ontwikkeling, jouw identiteit. Door STIGMA’S, van jezelf, anderen en helaas ook van professionals. Dat kan tot GROTE extra beperkingen leiden. Zoals uitgesloten worden voor beroepsopleidingen of wanneer je hulp zoekt voor het vinden van werk, je door professionals ondanks een mooie CV, als zwakzinnig aangemerkt wordt. Wees je hiervan bewust.

LIBERALE MARKT
Ieder mens vertegenwoordigd een bepaalde marktwaarde en (financiële) belangen. De leraar wil een rustige overzichtelijke klas, de ouder wil het beste voor zijn kind en de (zorg)professional staat het kind met hart en ziel bij.  En de gemeente mag dokken. Maar waar er eenrichtingsverkeer is, is de kans op blinde vlekken het grootst. Aangezien het leven vooruit moet worden geleefd en als je pech heb dat je het achteraf gaat begrijpen. Dan besef je dat je in een DEPRIMERENDE fuik terecht bent gekomen, er is geen weg terug. Helaas missen de gemeenten ook dit inzicht waar hun financiële middelen toe kunnen leiden bij grote groepen in de samenleving.

VOORLICHTING
VOOR WIE:
Gemeenten: – Om assertiever op te kunnen treden tegen zorgprofessionals en gesubsidieerde werkplaatsen
– Voorlichting aan ouders in kennis over labels en het soort hulp dat zij kunnen bieden aan hun kinderen.
Onderwijs: bewustzijn in trauma en ontwikkelingskansen als gevolg van het labelen.
Zorgprofessionals: Inzicht vergroten in kennis van positieve en negatieve kanten van trauma’s, neuroplasticiteit.

HULP GEVRAAGD
Als ervaringsdeskundige heb ik zonder label het speciaal- en daarna het regulier onderwijs gevolgd. Voor mij bestond het verleden niet. Totdat het 50 jaar later er ineens wel was, een traumatiserende en schokkende gebeurtenis. Grote groepen blijkt door dit systeem ernstig benadeeld en vernederd te worden. Vandaar deze website. Het liefst zou ik een grote organisatie willen optuigen, die door het hele land de bovengenoemde partijen kunnen benaderen. Terwijl de GEMEENTEN al in het rood staan voor de jeugdzorg zou ik het liefst op hun een beroep willen doen. Zij zijn degene die hier als eerste met voorlichting aan burgers het eerste de instroom kan doen verminderen en daarmee de kansen voor de jongeren vergroten. COACHES EN ANDERE ZORGPROFESSIONALS die de doelstellingen van JOUW IDENTITEIT onderschrijven zich (uiteindelijk) betaald willen inzetten om ouders en betrokkenen te helpen. Maar in eerste instantie gemeenten te informeren op welke wijze zij hun burgers beter kunnen bedienen waardoor er meer kansen en mogelijkheden geboden kunnen worden.

PARTICULIEREN

face-to-face-icon

Labeling & Identiteit

Wat is de impact van gelabeld worden? In deze training beleef je wat het labelen betekent. Je leert over iets over het label zelf en vanuit de geschiedenis van het handboek voor de psychiatrie. Hoe je om moet gaan stigma’s, en word je bewust van de communicatieverschillen van mens tot mens of van mens tot label.

share-and-collaborate-icon

Rehabiliterend Schrijven

Wil je meer inzicht over jouw handelswijze en uitkomsten? Met het autobiografisch schrijven, schrijf 2x in (non)fiction jouw levensverhalen. De fictie is bedoeld voor meer grip en regie op jouw identiteitsvorming. Werkend vanuit een groep ontstaan er meer ideeën en mogelijkheden.

rewatch-lessons-icon

Identiteit & Cultuur

Lukt het jou om aansluiting te vinden in het nieuwe land? Heb je moeite met de taal, cultuur en gewoontes van de Nederlanders of juist niet? Ontmoet landgenoten die hun draai wel/niet gevonden hebben. Middels thema’s geven wij meer inzicht en begeleiden het onderlinge hulp- & leerproces!

Coaching

Jouw levensloop kan veel verwarring geven over wie je nu bent. Je hebt dingen meegemaakt, of je nu gepest ben, een handicap hebt of een psychische label gekregen hebt. In hoeverre identificeer jezelf daarmee? Hoe verhoudt je nu met anderen, je omgeving, jezelf in relatie tot je verleden? Kan je zijn, wie je wilt zijn? Dit coaching traject zal je meer zelfinzicht geven hoe ontwikkeling is verlopen en het verschil ervaren hoe jij hier meer de regie over krijgt.

MEER INFORMATIE

ORGANISATIE

Gemeenten & onderwijsinstellingen zijn de eerste partijen waar aangeklopt word voor problemen. Problemen die aan het individu toegekend worden, maar soms ook een meer maatschappelijk probleem dan een individuele. Labelen betekent vaak het ontnemen van iemands onbevangenheid. Waar vroeger nog normen voor een psychiatrische stoornis waren zijn deze sinds de jaren 80 uit het DSM handboek verdwenen. Oorspronkelijk kunnen mensen met een psychiatrische aandoening zoals ADHD en autisme niet zonder hulp overleven. Is het dan wel legitiem om deze zware labels op te plakken bij mensen die voldoende zelfredzaam zijn? Ook de nadelige bijeffecten mogen niet onderschat worden, zoals mogelijke uitsluiting voor het voortgezet onderwijs en de opgelegde beperkingen door het stigma’s die het label met zich meebrengt! Samen met uw gemeente & onderwijs instellingen willen wij op zoek gaan naar een andere aanpak/aanbod om antwoorden te vinden voor de maatschappelijke problemen van individuele burgers/leerlingen.  Wij bieden u kennis en inzicht door op deze website u beter te informeren en via onze voorlichtingsprogramma, zodat u een meer effectieve hulp en ontwikkelingskansen kan bieden aan uw burgers/leerlingen.

MEER INFORMATIE

JOUW EXPERTISE / JOUW BIJDRAGE

Jouw bijdrage

JOUW IDENTITEIT heeft beperkte expertise in huis. Wanneer het label geen ernst heeft zou het label, vanwege de nadelige bij effecten, niet gegeven mogen worden. Iedereen zou in onbevangenheid en daarmee meer vrijheid zich moeten kunnen ontwikkelen. Wij willen dat instellingen zoals gemeenten en onderwijs alternatieve hulp kan bieden. Gericht op de specifieke problemen, zonder dat die problemen als symptomen van een psychiatrische stoornis geoormerkt worden. Heeft u deze expertise in huis, dan zouden wij graag met u willen samenwerken.

Bent u in staat om zonder de labels een oplossing voor het oorspronkelijke probleem te vinden? Voor problemen zijn er oplossingen, voor symptomen & labels geldt een generalistische aanpak. Terwijl die generalistische aanpak weinig oog heeft voor het specifieke probleem. Wij willen graag in contact komen met professionals die bottom up naar de client kijkt, niet vanuit het label, en vandaar uit een behandelingstraject in gang zet. Wij horen graag wat u bij JOUW IDENTITEIT te bieden heeft.

MEER INFORMATIE

Kijk naar wat je “kan” in het leven, je zal dan steeds “meer kunnen”!

Kijk naar wat jou “beperkt” in het leven, het zal jou steeds “meer beperken”.

VIDEO’S & BLOGS

DEEL JOUW INZICHTEN & KANSEN

Wij van JOUW IDENTITEIT willen dat jij jouw inzichten vergroot. Wij hebben daarom een selectie video’s van You-tube geplukt die jou meer inzichten geven. Daarnaast worden er ook geschreven blog’s gepubliceerd. Particulieren die een verhaal hebben of professionals die hun verhalen/expertise willen delen nodigen wij uit om een bijdrage te leveren op deze website. Dat kan zowel middels een video als een geschreven blog. Wij kijken uit naar jouw verhaal.

Indienen video/blog

Meest gelezen bekeken

MEER BLOGS & VIDEO’S

Meest recent geplaatst

MEER BLOGS & VIDEO’S
my-story-tutor-photo

Ons verhaal

Wij, Gerard & Shiva, hebben ieder een hele andere achtergrond. Qua labels hadden we zelf of door de samenleving een kerstboom ermee vol kunnen hangen. Wij zijn beide zonder labels opgegroeid en hebben dus in alle onbevangenheid de kerstboom zelf kunnen versieren. Wel zijn we ons bewust en ook op latere leeftijd ervaren wat het labelen met onze identiteit gedaan zou kunnen hebben. Om meer onbevangen te leven, je autonomie kan behouden en jouw eigen ontwikkelingen te kunnen bepalen, hebben wij deze website opgezet.

Lees meer over ons

Ons verhaal

Wij, Gerard & Shiva, hebben ieder een hele andere achtergrond. Qua labels hadden we zelf of door de samenleving een kerstboom ermee vol kunnen hangen. Wij zijn beide zonder labels opgegroeid en hebben dus in alle onbevangenheid de kerstboom zelf kunnen versieren. Wel zijn we ons bewust en ook op latere leeftijd ervaren wat het labelen met onze identiteit gedaan zou kunnen hebben. Om meer onbevangen te leven, je autonomie kan behouden en jouw eigen ontwikkelingen te kunnen bepalen, hebben wij deze website opgezet.

Lees meer over ons
my-story-tutor-photo

Ga naar de bovenkant